SCK Bicyglo Trnava

 

Ponúkame komplexné riešenie cykloturistickej infraštruktúry na cykloturistických trasách.

 

Riešili sme a vieme zabezpečiť:

- Cyklo „garáže“ s možnosťou bezpečného parkovania bicykla, prenosné bezpečné parkovanie pre bicykle je možné zabezpečiť ako jednostranné i obojstranné pre 3, 6, 12, 18, 24 bicyklov. Výhoda je mobilnosť - možnosť premiestnenia bez demontáže. Nie sú nutné žiadne stavebné úpravy podkladu. Jednoduché osadenie na spevnenú plochu bez zásadných stavebných úprav.

- Cyklo klietky interiérové a exteriérové.

- Exteriérové mapy a informačné panely.

- Stojany na bicykle.

- Servisné stojany bicyklov do exteriéru.

Prístrešky pre cykloturistov.

- Prístrešky pre bicykle.