SCK Bicyglo Trnava

Všetko to začalo začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia. Partii mladých chalanov učaroval bicykel ako prostriedok na spoznávanie širšieho okolia Trnavy.

Oficiálne Slovenský cykloklub Bicyglo Trnava vznikol 19. 6. 2000 registráciou na Ministerstve vnútra SR. Hlavným cieľom bolo vytvorenie siete legálne značených cykloturistických trás po vzore vyspelej Európy. Veľmi sa nám páčila cykloinfraštruktúra v Rakúsku a Švajčiarsku, ktoré sme v tom období každoročne navštevovali na našich „cykloexpedídiách“. V naivnej predstave sme chceli v krátkom období niečo obdobné vytvoriť v okolí nášho rodného mesta a umožniť tak bezpečne si vychutnávať vietor vo vlasoch pri jazde na bicygli aj našim kamarátom a známym, ktorí chceli jazdiť ale nevedeli kde a ako. V rokoch 2001 – 2002 sa nám podarilo zrealizovať základnú sieť legálne značených cykloturistických trás v dĺžke 250 km. Má to ďaleko od našich predstáv. Veľa trás, najmä v pohorí Malé Karpaty nám nebolo povolených. Pri schvaľovacom procese na úradoch štátnej správy musíme robiť kompromisy. Je to však lepšie ako nič. Dobrý odrazový mostík pre budúcnosť. Na spropagovanie novej siete robíme prvé oficiálne podujatie pre verejnosť Trnavský terigáč.

V závislosti od toho v akej fázy života sa nachádzame a v dôsledku nesystémovej podpory tejto oblasti sú roky aktívnejšie i menej aktívne. Striedajú sa i formy využitia bicykla od spoznávania na legendárnych favoritoch cez horskú cyklistiku až po amatérske pretekanie v regionálnej súťaži na cestných bicykloch. Za viac ako dvadsať rokov našej aktívnej podpory pohybu na bicykli sa sieť legálne značených cyklotrás dostala na úroveň 500 kilometrov. Zorganizovali sme množstvo cyklistických akcií nie len pre členov klubu ale i širokú verejnosť (Trnavský terigáč, Škarbácky šlapák, Majstrovstvá detí na dvoch kolesách, 10. Národný zraz cykloturistov).

Nabicyklovali množstvo kilometrov okolo Trnavy, po celom Slovensku a v mnohých krajinách vyspelej západnej Európy (Španielsko, Francúzsko, Nórsko, Korzika, Taliansko, Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko, Česko) a dobrodružnejšej východnej Európe (Ukrajina, Rumunsko, Maďarsko, Poľsko).

Cykloturistika ako i cyklodoprava je stále našou srdcovkou. Za dvadsaťpäť rokov v sedle bicykla sme nabrali množstvo skúseností. Sme otvorení spolupráci s akýmkoľvek subjektom pokiaľ táto povedie k zlepšeniu podmienok pre pohyb na bicykli.