SCK Bicyglo Trnava

 

Vieme zrealizovať a zabezpečiť:

 

- Poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti cykloturisticky a cyklodopravy.

- Návrh trasovania a vedenia cyklotrás.

- Zabezpečenie legislatívneho procesu schválenia vedenia cykloturistických trás.

- GPX zameranie cyklotrás.

- Spracovanie napových podkladov cyklotrás, posis cyklotrás a výletov.

- Značenie cykloturistických trás skúseným a akreditovaným personálom v súlade s normou STN 01 8028 Cykloturistické značenie.

- Osadenie drobnej infraštruktúry na cyklotrasách.

- Manuálne a automatizované sčítanie cyklistov na cyklotrasách.

- Návrh a zabezpečenie cykloakcií na mieru.

- Návrh a zabezpečenie viacdenných cykloputovaní na mieru.