SCK Bicyglo Trnava

 

Značenie cykloturistických trás na Slovensku:

Na Slovensku je značenie normalizované podľa normy STN 01 8028 - Cykloturistické značenie.

Pozostáva z maľovaných cykloznačiekcyklosmeroviek a cyklotabuliek.

 

Maľované cykloturistické značenie:

- červená

výlučne cyklomagistrály – diaľkové trasy, ktoré vedú viacerými okresmi a častokrát i krajmi

najčastejšie vedú údoliami riek alebo prechodmi hôr s aspektom prevedenia cyklistu najzaujímavejšími miestami krajiny, pričom sa kladie dôraz na nenáročnosť týchto trás

- modrá

paralelné trasy k diaľkovým cyklomagistrálam

dlhšie trasy mimo magistrály, resp. náročnejšie trasy mimo magistrál

- zelená

stredné a nenáročné trasy, okruhy zdravia a rodinné trasy

- žltá

spojky medzi cyklotrasami alebo krátke odbočky k rôznym prírodným, historickým a technickým zaujímavostiam

 

Cyklosmerovky:

- veľká cyklosmerovka

 

- malá cyklosmerovka


Cyklotabuľky:


- emblémová cyklotabuľka